Ετήσιος απολογισμός

Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας 2013  
Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας 2012
Απολογισμός κοινωνικής υπευθυνότητας 2011
Απολογισμός Προόδου 2010 (COP)  
 Απολογισμός Προόδου 2009 (COP)  
 Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας 2009